Çağrı Merkezi: 90 533 163 18 90

Sürdürülebilirlik

 

Dudino Sürdürülebilirliğe Önem Verir !

 

Dudino Kids Footwear olarak, çevre ve toplum üzerinde olumlu bir etki yaratma amacıyla sürdürülebilir uygulamalarımıza ve sorumlu üretim süreçlerine bağlıyız. Sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdümüz, tedariğimizi en üst düzeyde sosyal ve çevresel standartları karşılayan Business Social Compliance Initiative (BSCI)'e uygun devam ettirilmektedir.

 

1. BSCI Nedir?

BSCI, tedarik zincirlerinde çalışma koşullarını iyileştirmeyi taahhüt eden küresel bir iş odaklı girişimdir. BSCI, fabrikalarda ve üretim tesislerinde sosyal performansı artırmayı, işçi haklarını teşvik etmeyi ve çevresel yönetimi geliştirmeyi hedefler.

 

2. BSCI Sertifikasyonunun Önemi

BSCI sertifikasyonu, sürdürülebilirlik taahhüdü için hayati önem taşır. Ürünlerimizin adil çalışma koşullarında, insan haklarına saygı gösterilerek ve çevreye önem verilerek üretildiğini garanti eder. BSCI standartlarına uyum sağlayarak, tedarik zincirimizde yer alan topluluklar için daha iyi bir gelecek oluşturur ve ürünlerimizin ekolojik ayak izini en aza indiririz.

 

3. Adil Çalışma Koşulları

BSCI, üretim sürecine dahil olan işçilerin haklarının saygı gösterilerek ve korunarak üretilmesini garanti eder. Bu haklar adil ücret, makul çalışma saatleri, güvenli ve hijyenik çalışma koşulları ve sendikaya katılma özgürlüğünü içerir.

 

4. Çocuk İşçiliğine Karşı Üretim

Çocukların refahına adanmış bir şirket olarak, çocuk işçiliğini kesinlikle reddederiz. BSCI sertifikasyonu, ayakkabı üretimimizin herhangi bir aşamasında çocuk işçiliğinin olmadığından emin olmamızı sağlar.

 

5. Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik

Tedarik zincirimizde çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik etmeye odaklanıyoruz. BSCI kuralları, cinsiyet eşitliğini ve ayrımcılığın yasaklanmasını destekler; böylece herkesin hakları saygı gösterilir ve korunur.

 

6. Çevresel Sorumluluk

Sürdürülebilirlik taahhüdümüz, sadece sosyal yönü kapsamaz, aynı zamanda çevresel en iyi uygulamaları da içerir. BSCI sertifikasyonuna uygun olarak, tedarik sürecimizde çevresel etkimizi azaltmaya yönelik çalışmalar yapar, atık üretimini en aza indirir, enerji verimliliğini teşvik eder ve mümkün olduğunda çevre dostu malzemeler kullanmak için her zaman çalışmaya devam ederiz.

 

7. Tedarik Zinciri Şeffaflığı

BSCI, tedarik zinciri içinde şeffaflığı ve sorumluluğu teşvik eder. Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla aktif iletişim halinde olarak, değerlerimizi paylaştıklarından ve sorumlu uygulamaları sürdürdüklerinden emin oluruz. Açık iletişim sayesinde sürekli iyileştirmeye ve olumlu değişime birlikte çalışabiliriz.

 

8. Sürekli İyileştirme

Sürdürülebilirlik bir süreçtir. BSCI sertifikasyonlu tedarik zincirimizin sosyal ve çevresel performansını düzenli olarak değerlendirir ve iyileştirmeye yönelik adımlar atarız. Düzenli denetimler ve değerlendirmeler, gelişim alanlarını belirlememize ve en yüksek sürdürülebilirlik standartlarına uygun kalmamıza yardımcı olur.

 

9. Müşterilerimizi Bilinçlendirme

Dudino Kids Footwear olarak, sürdürülebilirlik konusunda müşterilerimizi bilinçlendirmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Web sitemiz, sosyal medya kanallarımız ve ürün ambalajlarımız aracılığıyla, sürdürülebilir uygulamalarımız hakkında farkındalık yaratmayı ve müşterilerimizi gezegen için daha bilinçli seçimler yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

 

10. Taahhüdümüz

Şirketimizdeki tüm yönleriyle sürdürülebilirlik, etik üretim ve çevresel sorumluluk değerlerimizi sürdürmeyi taahhüt ediyoruz. BSCI sertifikasyonlu tedarik süreçlerini temel alarak, çocuklar için yüksek kaliteli, çevre dostu ayakkabılar sağlarken, birlikte daha parlak ve yeşil bir gelecek yaratmak için kararlıyız.

 

Bu sürdürülebilirlik yolculuğumuza katılın ve birlikte, gelecek nesiller için daha iyi bir dünya oluşturalım!

Trustpilot